AURAREADING AMSTERDAM

Wat is een aura?

Wij mensen zijn allemaal zuivere energiesystemen die zich tot uitdrukking brengen in fysieke vorm. Het menselijke energieveld dat is opgebouwd uit verschillende lagen en het fysieke lichaam omringt en doordringt noemt men de aura. De uitstraling is afhankelijk van de stemming en de ervaring die op dat moment aanwezig is. De aura is constant in beweging en heeft invloed op het lichaam, organen en gemoedstoestand. Bij gebeurtenissen, in welke hoedanigheid ook, verandert het energieveld. Dit kan zelfs zodanig veranderen dat het tastbaar wordt voor lichaam en geest, waardoor verscheidene soorten klachten kunnen ontstaan.

De aura is een middelaar tussen diverse energieën. Het is een bron van informatie over onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele staat.

De aurareading

Dit is het waarnemen van de energie in en om het lichaam en het vertalen hiervan in woorden. De aurareader stelt zich in op jouw energie en je vraag. Er vormt zich een beeld, symbool of kleuren. Dit geeft informatie en inzicht over hetgeen waarnaar je zoekt. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustwordingsproces positief beïnvloeden.

Wat het je geeft

Een reading kan je helpen helder te krijgen waar je staat, hoe je jezelf misschien in de weg zit, waar je kwaliteiten liggen en hoe je verder wilt en kunt. Als we onszelf durven over te geven aan wat er is, dan stappen we in de stroom van het leven. Een reading kan je helpen je bewust te worden van die levensstroom.

Welke vragen?

Alle vragen die voor jou belangrijk zijn kun je stellen. Deze vragen kunnen te maken hebben met:

  • ontevredenheid met je baan;
  • zicht willen krijgen op belemmerende gedachten, overtuigingen en patronen;
  • zoeken naar een dieper vertrouwen in je eigen kracht
  • het even niet meer weten;
  • zoeken naar meer helderheid in relaties;
  • inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheid, talenten en vermogens.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • themareading
  • relatiereading
  • chakrareading
  • het readen van kinderen

Een reading duurt een tot anderhalf uur en kost EUR 70,-. Je krijgt een opname van de reading mee naar huis.

The reading is also possible in English.

La lecture est également possible en Français.